11 Aralık 2006 Pazartesi

Müslüman Sol

İslamiyetin vaadettiğinin aslen Ahiret Saadeti[iki cihan saadeti, veya saadet bu dünya da da olabilir ama islamiyetin böyle bir mutlak vaadi yok], solun vaadettiğinin de bu dünya da Eşitlik, Özgürlük, Adalet kavramları temelinde saadet olduğu gerçeği gözönüne alındığında gayet de olabilecek kavram/hareket veya her ne ise.

Solun en radikalinden en softuna, tonlarca çeşitli tanımı ve bu tanımlar üzerinden yorumları yapılabilir. Ama vaadettiği eşitlik, özgürlük, adalet gibi kavramlar bu tanımların sanırım ortak noktalarını teşkil edecektir. Vaadedilen bu kavramların hangisi bir müslümanın uzak durması gereken kavramlardır?. eşitlik?, özgürlük?, adalet?.
Bu kavramlara ulaşmak için çeşitli teoriler, veya pratiğe dökülmüş farklı yollar olabilir. Ama vaadedilen bu kavramların hiçbirisi, en azından teoride islamın, bir müslümanın uzak durması gereken kavramlar değildir.

Solun amacından çok araç olarak tercih ettiği yöntemlerin(marksizm, stalinizm, leninizm..) referans alınmasından dolayı çoğu kimsenin kafasında sol ve islamiyetin birbirine çok uzak kavramlar olduğu söylenebilirse de araç yerine amaca odaklanıldığında birbirine uzak kavramlar olmadığı görülecektir. Amaç bu dünya için bir sosyal adalet sağlamaksa bunun tek bir yöntemi olabilir mi?

Müslüman solcunun, ateist bir solcudan farkı bu dünya için teoriler geliştirip/uygularken, öteki dünyayı da ıskalamamasıdır.

Amaçtan çok araca odaklanmanın bir sonucu olarak bu kavramın olmayacak bir kavram olduğu sanrısı ile olmayanaergisi, ve bence daha absürdü olan milliyetçi(kimi zaman ırkçılık derecesinde)-muhafazakar düeti ortaya çıkmıştır. Bu olmayanerginin en önemli pratiği de ülkücü kürtlerdir. İçinde muhafazakar doneler barındıran kürtler iki kutuplu bir sol-milliyetçilik kutuplaşmasında çoğunlukla tercihini(bunda solun payı da büyük) milliyetçilikten yana kullanmış ve ülkücü kürtler gibi absürd bir tanımın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu tercihin milliyetçilikten yana kullanılmasının en önemli nedeni solun uygulanan pratiklerinden, ya da kendisine yansıtılan yüzünden dolayı, dinsizliklikle eşdeğer görülmüş olması ve ahiret-dünya ikiliminde ahiretin(tabii kendine göre) tercih edilmesi, önemli parametrelerdir.

Ulaşılmak istenen sonuçlar açısından bakıldığında islamiyet ve sol birbirine uzak kavramlar değil.

2 yorum:

 1. Müslüman ne başına ne sonuna ek almaz hocam. Müslüman solcu veya Müslüman sağcı yoktur. Müslüman vardır. Müslüman kendini başka ideoloji veya - izmlerle tanımlamaz. Çünkü Müslümanlık Alemlerin Rabbi tarafından eksiksiz ve tamamlanmış olarak gönderilen yaşam tarzıdır. Hiç bir ekol onu tamamlayamaz. Dediğiniz kavramlara gelirsek evet katılıyorum adalet özgürlük eşitlik kavramları İslamiyetin de ana esaslarıdır. Ama Düşünce sadece bunlardan oluşamaz ve bir realitesi olması gerek bunları solun zaafları. Sol düşüncenin İslamiyette yansıması olduğu gibi sağ düşüncenin de vardır hümanizminde feminizmde pragmatizminde... Vs. Ama İslam tüm düşüncelerin tüm iyi kavramının birleştiği tek yaşam tarzıdır. Zira onu diğer ekoller gibi insanlar veya Muhammed uydurmamistir. İlmi her şeyi kuşatan Alemlerin Rabbinden indirmedir

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Selam Mustafa.
   Müslümanın önüne bir sıfat koymamızı gerektiren Müslümanların kendisi. Müslüman'ın, önüne sıfat gelmeyeceği, inanç ve teori gereği elhak, doğru olsa bile pratikte maalesef bir karşılığı yok. Müslüman'ın bugün zengin olduğunda şatafat, gösteriş ile anılması, tevazu, hoşgörü gibi kavramların uzak kavramlar olması bizi bazı şeylere sınır koymaya zorlamakta. Müslüman, elbette kendine müslüman diyen herkestir. Ama insanların eşit olması gerektiğine, fırsat eşitliğinin her insanın en temel hakkı olduğuna inanan, kısaca sol ile anılan erdemlere inanan müslüman ile, şatafat, gösteriş, nobranlığı kendine şiar edinen müslüman arasında en azından teoride bir ayrım olmalı, ki buna müslüman sol diyor-duk, bir zamanlar. Diyorduk, diyorum, zira yukarıdaki satırları 2006 yılında yazmıştım, o gün Müslümanların adil ve eşit bir dünya vaad edebileceğine inancım bugünkünden fersah fersah fazlaydı..

   Sil