22 Kasım 2013 Cuma

مهتاب عشق -Mehtabî Eşqای مهتاب عشق بتاب                                    Mehtaba eşqêyê, roniyê bike li me
ای باران عشق ببار                                      Barana eşqêyê, bibare li me
ای خورشید محبت بسوزان بنیاد جنگ وكینه ها را  Rojê mihebetêyo, bişewitîne binyada dijminî û kînan 
آی آدما بیاییدبشوئیم گرد و غبار سینه ها را           Werin merivno, bişon toz û xûbara dilên xwe
این همه حرص و طمع برای چیست                  Çi re ye ew hemû çavbirçîbûn û têrnebûna we
آخه این دنیا مگه سرای كیست                         Axir, ew dinya ya kê ye
شاهان همه رفتند كاخ ها به جا ماند                   Şah gîş çûn, qesr li şûna xwe man
شاه و گدا مردند دنیا به جا ماند                        Şah û xulam gîş çûn, dinya li şûna xwe ma
مهتاب عشق بتاب                                       Mehtaba eşqê, roniyê bike li me
باران عشق ببار                                         Barana eşqê,  bibare li me
چه كسی با خود برده ذره ای از مال دنیا را         Kê bi xwe re biriye zerreyek ji malê dinyayê
چه كسی پیمان بسته كه ببینه صبح فردا را           Kê peyman çêkiriye ku ê bimîne roja sibêyê  
وقتی آدم یه روزی فنا میشه                           Wexta rojeke merîv bimire
میمیره روح از بدن جدا میشه                         Ruh ê terka bedenê bike
پس دیگه جنگ و جدال واسه چیه                    De niha ew ceng û şerr ji çi re ye   
اونی كه مونده تو این دنیا كیه                         Ew ê ku li vê dinyayê bimîne kî ye
اونی كه مونده تو این دنیا كیه                         Ew ê ku li vê dinyayê bimîne kî ye
شاهان همه رفتند كاخ ها به جا ماند                  Şah gîş çûn, qesr li şûna xwe man
شاه و گدا مردند دنیا به جا ماند                       Şah û xulam gîş çûn, dinya li şûna xwe ma
مهتاب عشق بتاب                                      Mehtaba eşqê roniyê bike li me
باران عشق ببار                                        Baran eşqê bibare li me
انسان چرا وقتی كه به قدرتی می رسه              Çi re meriv, gava ku bi hêz dibe
خودشو گم می كنه این همه ظلم میكنه               Xwe wenda dike, van zilman gîşan dike
این عمر كوتاه ما تموم میشه یه روزی              Va umrê me yê kurt ê rojeke dawî bibe
طعمه خاك می شویم                                  Em ê bibin ax û toz
نیست و هلاك می شویم                              Em ê tune û helak bibin
شاهان همه رفتند كاخ ها به جا ماند                 Şah gîş çûn, qesr li şûna xwe man
شاه و گدا مردند دنیا به جا ماند                      Şah û xulam gîş çûn, dinya li şûna xwe ma
مهتاب عشق بتاب                                     Mehtaba eşqê ronî bike
باران عشق ببار                                       Baran eşqê bibare
خدای توانا فرا خوانده ما را                         Xwedayê qedîr, bang li me da
سوی آدمیت-نور حقیقت                             Bo insaniyetê, bo nûra heqîqetê
خداوند عاشق فراخوانده ما را                       Xweda bang li me da, ji eşqê re
به عشق و محبت                                     Bo eşq û mihebetê
نه بر خشم و نفرت                                   Ne bo xişm û nefretê
ماهمه از خاكیم                                       Em gîş ji axê ne
دوباره از خاكیم                                       Em ê dîsa bibin ax
نه باقی مطلق                                          Ne baqiyê mitleq in
نه بام افلاكیم                                           Ne li ser felek in
شاهان همه رفتند كاخ ها به جا ماند                 Şah gîş çûn, qesr li şûna xwe man
شاه و گدا مردند دنیا به جا ماند                      Şah û xulam gîş çûn, dinya li şûna xwe ma
مهتاب عشق بتاب                                     Mehtaba eşqê roniyê bike li me
باران عشق ببار                                       Baran eşqê bibare li me


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder