24 Nisan 2014 Perşembe

Ji Mantiq et Teyr a Ferîdûddîn Ettar - 2

Hûdhûd a dilteng û pirr bi hewes
هدهد آشفته دل پرانتظار
Ji nav wan gişan, pêşde derket bêqerar
در میان جمع آمد بی‌قرار
Ji êhlê terîqet bû di nav wan de
حله‌ای بود از طریقت در برش
Pêşkêş bû ji heqîqetê di nav wan de
افسری بود از حقیقت بر سرش
Ji rêya ku hatî bi feraset bû
تیز وهمی بود در راه آمده
Ji çê û xerabiyê agahdar bû
از بد وز نیک آگاه آمده
Got çûkno! Bêguman û bêşik ez im
Him haydarê Hezret, him jî qasidê xeybê
Him her ji Hezret xeberdar im ez
Him xwedî sirrên şarezayî me ez
گفت ای مرغان منم بی‌هیچ ریب
هم برید حضرت و هم پیک غیب
هم ز هر حضرت خبردار آمدم
هم ز فطنت صاحب اسرارآمدم
Ew ê ku di nikilê xwe de Bismilla hebe
آنک بسم الله در منقار یافت
Ne dûr e ku xwedî pirr sirran be
دور نبود گر بسی اسرار یافت
Bi derdê xwe dibihûrînime rojgarê
می‌گذارم در غم خود روزگار
Hîç karê kesî nîne bi min re
هیچ کس را نیست با من هیچ‌کار
Çito azad im ji xelkê, beguman
چون من آزادم ز خلقان ، لاجرم
Xelk jî  eynî azad e ji min
خلق آزادند از من نیز هم
Çito ku meşxûl im ez bi derdê Padîşah
چون منم مشغول درد پادشاه
Qet nîne xema min ji artêşê
هرگزم دردی نباشد از سپاه
Dibînim avê, bi nuqtediliya xwe
آب بنمایم ز وهم خویشتن
Zêdetir jî, ji min re eyan in sirr têra xwe
رازها دانم بسی زین بیش من
Bi Silêman re min kir sohbet
با سلیمان در سخن پیش آمدم
Helbet ji xeyalan  wêdetir ketim pêş
لاجرم از خیل او بیش آمدم
.
.
.

.
.
.
.

.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder