6 Haziran 2010 Pazar

Mavi Marmara ve Otoriteden İzin

Dindarların, maalesef, otorite algısının bir kez daha ortaya çıkmasına neden olmuştur. Lakin yine de bu topraklardaki dindarlar tarafından bir din devleti olarak görülen Osmanlı'nın devamı olarak görülen Türkiye'nin, ulul emr, dolayısı ile kayıtsız şartsız itaat merci olduğu bir nebze anlaşılabiliniyordu. Bugün Türkiye'deki dindarlar arasında devlete karşı getirilen eleştriler çoğu zaman en hafif tabir ile bu ulul emre itaatsizlik kategorisinde incelenir. Üstelik bu her yelpazede dindarda görülen bir eğilimdir. Dindar, milliyetçi-dindar, dindar-milliyetçi, hangi cenahtan olursa olsun, tc dar'ul harp olarak görülüyor olsa dahi, ona karşı, kendileri dışında, yapılan itaatsizlik hoş karşılanmaz. yani bu veçheden bakıldığında türkiye'deki otoritenin kutsanması, bir dereceye kadar yorumlanabilir, tevil edilebilir.

Lakin küresel otoritenin kutsanması, ona karşı başkaldırının mahkum edilmesi pek tevil edilebilecek bir şey değil. Otorite denilen bütün kötülüklerin anası olan ulus-devletler ise vay halimize. Ki otorite olarak algılanan bu ulus devletler yeryüzüne çıktığından beri fitne fesat, kin-nefret yeryüzünün hiçbir noktasında eksik olmadı. Buna, dindarların her fırsatta kutsadığı, Osmanlının devamı olarak görülen türkiye'de dahil. Yani, evet bugün yeryüzündeki hiçbir ulus- devlet ulul emr değildir, olamaz da. Hele hele bu Gazze'ye zulm etmeyi kendilerine bahşedilmiş bir hak olarak gören İsrail ise hiç değil.

Devletler yerine bugün cemaatlerin insanlığın barışına daha fazla hizmet edebileceğini düşünüyorum. Cemaat derken bu illa dini olacak diye bir kaide yok. İnsanı, vicdanı ilk plana alan, Gazze örneğinde olduğu gibi, yapılan zulme isyan eden her türlü "güc"ün kotrolünde olmayan, sivil toplum kuruluşudur kastım. Gazze gibi insanlık dramları ulus devletlerin vicdanına, ki vicdanlarının olmadığı kısa bir özgeçmiş incelemesinden rahatlıkla görülebilir, bırakılmayacak kadar ciddi meseleler. Gazze de yaşanan drama kim dur diyecek? Her seferinde adı ile zıt bir şekilde, bir kaç ulus devletin yaptığı suçlara kılıf uydurmaktan başka bir işe yaramayan birleşmiş milletler mi?, İsrail in hamisi ABD mi, ya da Gazze deki zulmü haklı çıkarmak için herşeyi mübah gören israil in kendisi mi? İsrail'den izin almak, işlediği suçlara meşruiyyet kazandırmaktan başka bir anlam ifade etmeyecektir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder