9 Mayıs 2014 Cuma

Ji Gulistan a Sedî yê Şîrazî


.
.
ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند
تا تو نانی به کف آریّ و به غفلت نخوری
Ewr û ba û hîv û roj û felek, li ser kar in
Da ku tu nan bi dest bixî û xeman nexwî.
Giş ji bo te digerrin û fermanberê te ne
Ma ne bes e ku werî însafê û şukir bikî
.
Ey çûkê sibehê, ji eşqê perwaneyê bielime
همه از بهر تو سرگشته و فرمان بردار
شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری
.
ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز
کان سوخته را جان شد و آواز نیامد
.
Ew dişewite, can dihere, lê nalînek jê dernayê
.
گل همین پنج روز و شش باشد
Hemû gul pênc-şeş rojan dimînin
وین گلستان همیشه خوش باشد
.
Lê va gulîstana ê hertim xweş bîmîne
.
جهان ای برادر نماند به کس
Dinya, birayê min, namîne ji kesî re 
دل اندر جهان آفرین بند و بس
Dil girê bide bi afrînerê cîhanê û bes 
مکن تکیه بر ملک دنیا و پشت
Bawer meke bi milk û dinyayê
که بسیار کس چون تو پرورد و کشت
چو آهنگ رفتن کند جان پاک
چه بر تخت مردن چه بر روی خاک
.
وقت ضرورت چو نماند گریز
دست بگیرد سر شمشیر تیز
Çima ku pirrên mîna te kuştin û kirin ax
Çer ku banga çûnê da canê pak
Çi li ber text bimrî, çi li ber ax
.
Gava nema îmkana filitînê
Dest dihere devê şûrê tûj

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder