8 Aralık 2014 Pazartesi

Çend Gotinên Mezinan - D

Dinya xan e û man e, hin çûne û hin mane, ê
mayî jî mêvan e


* Dar li ser koka xwe hêşin dibe
* Dara ku jê dixî, lê miqayit be
* Darê hişk, zû dişkê
* Dê û dotê şerr kir, aqilkêma jê bawer kir
* Dayikê merivan tim lawan nîne
* Dêla sor tê teleb, kûçik tê ji Heleb
* Dema ker têkeve herriyê, ji xwedî zexmtir kes tune
* Dema ga dikeve, kêr lê pirr dibin
* Dengê ezmana, nîşana baranê
* Dengê kerê, bi kerê xweş tê
* Der çiqas hene, wiqas jî derman hene
* Derd di ser derdan re hene
* Derdê dilan hûr e, kûr e, dûr e
* Derdê feqîran nan e, derdê axa kêf û dîlan e
* Deriyê xeratan bi benan girêdayî ye
* Deriyê gomê vebe berx ber bi meşînê, kar ber bi bizinê dihere
* Deriyê xwe bigre û darekî bi paşxe, cîranên xwe diz dermexe
* Derveyî min xelkê dişewitîne, hundirê min min dişewitîne
* Derwêş dizane, çi di hebanê derwêş de heye
* Derya bi devê kûçikan naherime
* Dest di ser destan re hene, heta mala Xwedê
* Dest dizane kûder dixure
* Dest ji me, sebeb ji Xwedê
* Destê rihet li ser zikê birçî ye
* Destî xwarinê dirêj e
* Destê xwe mexe her qulê, qul hene mişk têde, qul hene mar têde
* Devê xwe hû meke virran, qula xwe hû meke tirran
* Devî te tije xwîn be, li ba kesî tif neke.
* Dew birayê mêst e
* Dew tune rûn difroşe
* Dewî meriyan ji hespê xelkê çêtir e
* Dewran tim bi dor e, geh li jêr e, geh li jor e
* Di destekî de ar, di destekî de pîşo ye
* Dil heye, taqet tune ye
* Dilî şivên bixwaze, ê telemê ji nêrî çêke
* Dinê bi dor e, ne bi zor e
* Dixwaze bi kevirekî du çûkan bikuje
* Diz ji dizan dizî, erd û ezmên li hev pirsî
* Dizên havînê, payîzê belî dibin
* Du aqil nakevin seiyekî
* Du caran bipîv, careke bibirr
* Du serî di biroşeke de nakelin
* Duh ji hêkê derketiye, îro(huro) dîkaniyê dike
* Dûma hertiştî heye, dûma zilmê tune ye
* Dinya kê dot? Kê kirrî û kê firot
* Dinya lêhatin e, ne jêhatin e
* Dinya mestî-meyan e, mîna xewnên şevan e, her
gav felek yarê hinan e, Xweda mîrekî mezin e ji
hina distîne, didê hinan e.
* Dinênedî, gava dît bi xwe de rît
* Dinya qenc e ji şêra re, xweş milk e ji mêra re,
ava bûye ji xêrê re.
* Dinya sersiya dara ye, geh li vira ye, geh li wira ye.
* Dinya xan e û man e, hin çûne û hin mane, ê
mayî jî mêvan e.
* Dûr gerî nêzîk dît.
* Dûro, bi nûro
* Dûvê qantirê ye, ne kin dibê, ne dirêj dibê.
 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder